PAST PRESIDENTS OF NEPAL ORTHOPEADIC ASSOCIATION

Prof. Dr. Jwala Raj Pandey
1996-1998

 

Prof. Dr. Ashok Kumar Banskota
1998-2000

 

Dr. Mahesh Prasad Shrivastava
2000-2002

 

Prof. Dr. Achyut Prasad Rajbhandari
2002-2004
Prof. Dr. Lakhan Lal Shah
2004-2006

 

Dr.Anil Bhadur Shrestha
2006-2008

 

Brig. Gen. Prof. Dr. Bachchu Ram K.C
2008-2010

 

Dr. Saroj Krishna Shrestha
2010-2012

 

Ramesh
Prof. Dr. Ramesh Prasad Singh
2012-2014